• А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Стары Ольса - Грюнвальдская битва

  Исполнитель: Стары Ольса
  Название песни: Грюнвальдская битва
  Дата добавления: 20.03.2015 | 06:31:49
  Просмотров: 1073
  2 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Стары Ольса - Грюнвальдская битва, а также перевод песни и видео или клип.
  Песня "Грунвальдская бітва 1410 г" с альбома "Гераiчны эпас" (2007 г.)
  Словы Мацея Стрыйкоўскага (“Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі” (1582), пераклад з польскай мовы А.Дзітрыха), музыка народная – са зборніка БНТ Балады (Кн. 1. Мн., 1977). У Хроніцы М.Стрыйкоўскага назва гучыць так: “Пра слаўную вайну і слаўную бітву Ягайлы і Вітаўта з прускімі крыжакамі і князямі Нямецкага рэйху ў 1410 годзе.” Адаптацыя тэкста да мелодыі выканана З.Сасноўскім.
  Мацей Стрыйкоўскі (1547 – 1593) – адзін з найбольш вядомых гісторыкаў Рэчы Паспалітай другой паловы XVI ст. Пасля вучобы ў Кракаўскім універсітэце прыехаў у Беларусь. Прафесійны ваенны, служыў ў Віцебскім і Слуцкім гарнізонах, спалучаў рыцарскі побыт (войны, паходы, бітвы) і напісанне патрыятычных вершаваных твораў па гісторыі Рэчы Паспалітай. Найбольш вядомыя з іх: “Ганец цноты...”, “Пра вольнасці Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага”, хроніка “Пра пачатак, паходжанне, мужнасць, рыцарскія і грамадзянскія справы слаўнага народа літоўскага, жамойцкага і рускага” (прысвечаная князю Юрыю Слуцкаму). Аднак найбольшую славу як гісторыку і паэту прынесла М.Стрыйкоўскаму “Хроніка Польская, Літоўская, Жамойцкая і ўсяе Русі” – першая друкаваная гісторыя ВКЛ. Каштоўнасць Хронікі ў тым, што яе аўтар з’яўляўся відавочцам многіх апісаных ім войнаў і асабістым удзельнікам многіх бітваў.

  Слаўлю адвагу, ваяроў сармацкіх
  Што пасеклі ў бітве рыцараў крыжацкіх

  Меўся ордэн ўсю Літву з Польшчай зруйнаваці
  Прагнуў права сваё нам гвалтам навязаці

  Таму варта хутка на вайну збірацца,
  Каб на прускіх землях з ворагам спаткацца

  Гвалт крыжацкі супыніць ды уласнай сілай
  Славу-волю нам здабыць для Айчыны мілай

  Войскі ўсе выйшлі і хутчэй памчалі
  Ды ля Грунэвальда станы пастаўлялі

  Нашы Багародзіцу, немцы Dasticht завялі
  Ды з гарматаў грукат-трэск гучна распачалі

  Так літвіны смела з крыкамі нясуцца
  А пад імі коні бакамі б’юцца

  Смела з літвай Вітаўт рэй вядзе-трымае
  І натхняе крыкам, шэрагі раўняе

  Шалёна, мужна з гуфам гуф сячэцца
  Як мядзведзь раз’юшаны, што на злом нясецца

  Твар да твару сеча йдзе, немцы нас змагаюць
  А ж літва з татарамі з лукаў іх накрываюць

  Страшны хруст, звон, грукат, гром ідзе ад зброі
  Горлы ў крыку лютым пазрывалі воі

  Шум і звон ад зброі далятае страшна,
  Сонца ў небе плыве залаціста-ясна

  Прускіх дзесяць комтураў там важнейшых легла
  Кроў струменем ліецца, немчура пабегла

  Нашы колюць, рэжуць, б’юць, волю зброі даўшы
  Ды палоняць комтураў, рукі ім звязаўшы

  Дзідамі там немцаў, у хрыбты калолі
  Ды вантробы люта ім з жыватоў паролі

  Нашы моцна, смела гуф нямецкі білі
  Як ваўкі пад кустам, кнехты галасілі

  Колькі міль за ворагам нашы воі мчалі
  Немцы леглі, як трава зброю пакідалі
  ________
  Хутка вестку добрую нашы людзі мелі
  І паветра і зямля ад імшы дрыжэлі

  Ўдзячна па касцёлах Te deum завялі
  І ў Літве і ў Польшчы Бога праслаўлялі.
  Song & quot; Grunwaldzka bіtva 1410 g & quot; from the album & quot; Geraichny APAS & quot; (2007)
  Maciej Stryykoўskaga word ("Hronіka Polish, lіtoўskaya, zhamoytskaya i ўsyae Rusі" (1582), peraklad s polskay A.Dzіtryha Language Society), folk music - sa zbornіka BNT Balad (Bk. 1 Mn., 1977). In Hronіtsy M.Stryykoўskaga guchyts Hosting Project: "The Pra slaўnuyu Vainu i slaўnuyu bіtvu Jogaila Vіtaўta i s i pruskіmі kryzhakamі knyazyamі Nyametskaga reyhu ¢ 1410 Godse." Adaptatsyya teksta yes melodyі vykanana Z.Sasnoўskіm.
  Maciej Stryykoўskі (1547 - 1593) - adzіn s naybolsh vyadomyh gіstorykaў Rechy Paspalіtay other fires of the XVI century. Nightshade vuchoby ¢ Krakaўskіm unіversіtetse pryehaў in Belarus. Prafesіyny vaenny, sluzhyў ¢ Vіtsebskіm i Slutskіm garnіzonah, spaluchaў rytsarskі the temporary residence (war pahodu, bіtvy) i napіsanne patryyatychnyh vershavanyh tvoraў pas of the History Rechy Paspalіtay. Naybolsh vyadomyya s ix: "Ghanaian tsnoty ...", "Pra volnastsі Karon Polskay i Vyalіkaga knyastva Lіtoўskaga" hronіka "Pra pachatak, pahodzhanne, muzhnasts, rytsarskіya i gramadzyanskіya cope slaўnaga people lіtoўskaga, zhamoytskaga i ruskaga" (prysvechanaya Prince Yuryyu Slutskamu ). Adnaka naybolshuyu glory yak gіstoryku i Paet prynesla M.Stryykoўskamu "Hronіka Polish, Lіtoўskaya, Zhamoytskaya i ўsyae Rusі" - Perche drukavanaya gіstoryya ON. Kashtoўnasts Hronіkі ¢ fifth INTO Re aўtar z'yaўlyaўsya vіdavochtsam mnogіh apіsanyh IM voynaў i asabіstym udzelnіkam mnogіh bіtvaў.

  Slaўlyu advagu, vayaroў sarmatskіh
  INTO paseklі ¢ bіtve rytsaraў kryzhatskіh

  Meўsya orden ўsyu Lіtvu s Polshchay zruynavatsі
  Pragnuў rights svaё us hubbub navyazatsі

  Tamu Warta hutka on Vainu zbіratstsa,
  Cub lands on pruskіh s voragam spatkatstsa

  Din kryzhatskі supynіts dy ulasnay ​​sіlay
  Glory-will for us zdabyts Aychyny mіlay

  Voyskі ўse vyyshlі i hutchey pamchalі
  Di la Grunevalda mills pastaўlyalі

  Our projects Bagarodzіtsu Germans Dasticht zavyalі
  Dy h garmataў grukat-tresk guchna raspachalі

  So lіtvіny dared s krykamі nyasutstsa
  A pad іmі konі bakamі b'yutstsa

  Dare s lіtvay Vіtaўt Ray vyadze-trymae
  The I nathnyae krykam, sheragі raўnyae

  Shalёna, a married h gufam Guf syachetstsa
  Yak myadzvedz raz'yushany INTO on evil nyasetstsa

  Tvar yes creature slashing ydze Germans have zmagayuts
  A Well lіtva s tataramі s lukaў ix nakryvayuts

  Terrible crunch, ringing, grukat thunder іdze hell zbroі
  Throat ¢ kryku fierce pazryvalі voі

  I ringing noise hell zbroі dalyatae terrible,
  Sontz ¢ sky swim zalatsіsta-clear

  Pruskіh dzesyats komturaў it is important to lay down
  Kroў Strumien lіetstsa, nemchura pabegla

  Our projects kolyuts, rezhuts, b'yuts, will zbroі daўshy
  Au palonyats komturaў, rukі IM zvyazaўshy

  Dzіdamі there nemtsaў have hrybty kalolі
  Au vantroby Lute IM s zhyvatoў parolі

  Our projects Motsnyi, dare Guf nyametskі Bili
  Yak vaўkі pad bushes, bollards galasіlі

  Kolkі mіl for voragam Our projects voі mchalі
  Germans leglі yak grass pakіdalі The Weapon
  ________
  Our projects Hutka Westcom good lyudzі melі
  The I pavetra i zyamlya hell іmshy dryzhelі

  Ўdzyachna pas kastsёlah Te deum zavyalі
  The I ¢ i ¢ Lіtve Polshchy God praslaўlyalі.

  Смотрите также:

  Все тексты Стары Ольса >>>

  Опрос: Верный ли текст песни?
  ДаНет